För bokningar med kort varsel, vänligen ring 070-225 28 77.

Övriga frågor och bokningar långt fram i tiden - maila på mike@madmikeadventures.se

Läs mer om Mad Mike Adventures på Facebook.

Foto: Mikael Krona